pxom
Sen categorizar
undefined

O BNG solicita ao goberno municipal a elaboración do catálogo de hórreos en Marín

Lucía Santos afirma que “coa elaboración do Catálogo de Hórreos do concello, as licenzas de obra nos núcleos de vivenda no rural afectadas pola existencia dalgún hórreo serían xestionadas directamente dende o concello e non dende a Dirección Xeral de Patrimonio como está acontecendo na actualidade, con todos os inconvenientes e demoras que isto supón.”

E engade que “coa necesaria actualización do PXOM, para actualizalo á lexislación galega aprobada con posterioridade á entrada en vigor do Plan Xeral, a franxa de protección de cada hórreo reduciríase de 50 a 30 metros. Todo isto facilitaría a construción de nova vivenda nos núcleos do rural.”

Ler novas
Sen categorizar
Reunión Cantodarea

O BNG esixirá ao goberno municipal a elaboración do Plan Especial de Protección dos cascos antigos

Lucía Santos lembra nunha reunión coa Asociación Veciñal “A Fonte” de Cantodarea-Estribela que “a aprobación deste Plan ven recollida no PXOM, aprobado no ano 2012, resultando de obrigatoriedade a súa creación para a protección, conservación e desenrolo dos conxuntos históricos”.

Santos lembra que “a falta deste Plan está a provocar o abandono e deterioro dos cascos vellos, que atesouran a identidade dun pobo, e a aparición dunha serie de problemáticas sociais que xeran unha crecente inseguridade cidadá.”

 

Ler novas