MOCIÓN SOBRE A SITUACIÓN LABORAL DAS MULLERES E MEDIDAS PARA COMBATER O DESEMPREGO FEMININO NO NOSO

MOCIÓN SOBRE A SITUACIÓN LABORAL DAS MULLERES E MEDIDAS PARA COMBATER O DESEMPREGO FEMININO NO NOSO
MOCIÓN SOBRE A SITUACIÓN LABORAL DAS MULLERES E MEDIDAS PARA COMBATER O DESEMPREGO FEMININO NO NOSO