Os gastos do PP en horas extra e contratos privados darían emprego a preto de 70 persoas en Marín

Os gastos do PP en horas extra e contratos privados darían emprego a preto de 70 persoas en Marín

A contratación de servizos privados superou os 120.000 en 2013

O goberno de Ramallo gasta preto de 240.000€ en pagar horas fóra da xornada laboral e servizos externos incumprindo o acordado a través do Plan de Emprego proposto polo BNG

O BNG calcula que os gastos do PP en horas fóra da xornada laboral e contratos privados darían emprego a preto de 70 persoas.

Incumprimento do Plan de Emprego

“Se sumamos estes gastos dan un total de 357.484€ entre o gastado en horas extra e os contratos privados, o cal posibilitaría a contratación de preto de 70 persoas con contratos rotatorios de tres meses de duración para acometer a constante demanda de pequenas actuacións para a mellora dos nosos barrios e rúas, ou a necesidade de actuacións sociais, deportivas e culturais. Estamos a falar de pequenas reformas de beirarrúas, limpeza de rúas e prazas, reposición e mellora en xardíns, pintar mobiliario urbano, ou dos servizos de praias”.

“Isto foi o aprobado e acordado a través do Plan de Emprego Municipal que propuxo o BNG e que o PP está a traizoar recorrendo continuamente ao pago de servizos extraordinarios que non o son e a contratación privada a empresas que nin sequera contratan a xente de Marín”, afirma o concelleiro do BNG.

Preto de 250.000€ en horas extraordinarias

“O goberno de María Ramallo gastou un total de 161.484,66€ en horas extraordinarias no ano 2013, e no que levamos de 2014 xa se gastaron 75.957,96€, o que indica que o descontrol é cada vez maior e supera xa o recen aprobado orzamento para o ano en curso”, afirma o concelleiro do BNG, Xosé María Vilaboa

A falta de previsión provoca situacións coma esta

“Hai casos nos que os traballos encomendados fan que haxa operarios que teñan que dobrar a súa xornada mensual para acometer as obras requiridas polo Concello, de xeito que se vulnera o Estatuto dos Traballadores que fixa un número de 80 horas extraordinarias como máximo ao ano, mentres que no caso do goberno do PP chéganse a encomendar máis do dobre desa cantidade”, engade.

“Poderíamos pensar que son traballos debidos a avarías ou circunstancias inevitables, mais basta facer unha análise dos servizos encargados para decatarnos de que se trata de tarefas ordinarias e repetitivas que se encargan fóra da xornada laboral por unha falta total de organización por parte dos responsables municipais”. “As horas extra acumúlanse no servizo de obras, limpeza, xardíns e augas, e en traballos rutineiros como chorreo de rúas, colocación de sinais, colocación de baldosas ou limpeza de fontes e colocación de plantas nos xardíns”, afirma o edil nacionalista.

A contratación de servizos externos superou os 120.000 en 2013

“O mesmo poderíamos afirmar en canto ao criterio de contratación de servizos externos por parte do goberno do PP, para acometer tarefas como a limpeza de praias, poda de árbores, desbroce de camiños ou chorreo de beirarrúas. Os gastos neste concepto superaron o orzamentado en 2013, e superaron os 120.000€ só nos conceptos de xardíns e medioambiente, ambos dirixidos por Mariám Sanmartín”, afirma Vilaboa Ramos.

 

Marín, 20 de xuño de 2014

Os gastos do PP en horas extra e contratos privados darían emprego a preto de 70 persoas en Marín