EMENDAS DO BNG-AA DE MARÍN AO ORZAMENTO MUNICIPAL

EMENDAS DO BNG-AA DE MARÍN AO ORZAMENTO MUNICIPAL
EMENDAS DO BNG-AA DE MARÍN AO ORZAMENTO MUNICIPAL