Desmitificando os argumentos do rexeitamento do PP aos aseos autolimpábeis

Tino Iglesias2
Tino Iglesias, concelleiro do BNG de Marín

Cada un fala da feira como lle vai nela.

Desmitificando os argumentos do rexeitamento do PP aos aseos autolimpábeis

No recente pleno do 9 de novembro, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentou unha moción crucial para a instalación de baños públicos autolimpábeis no Paseo Alcalde Blanco e noutro lugar por determinar. Esta proposta, que conta co respaldo do BNG e do Partido Socialista Obreiro Español de Galiza (PSdeG-PSOE), busca dar resposta ás necesidades fisiolóxicas dos veciños, e pretende ser financiada a través de subvencións da Deputación de Pontevedra ou da Xunta de Galicia.

De maneira sorprendente, o grupo municipal do Partido Popular (PP) votou en contra, argumentando que xa existen baños públicos na Praza de Abastos, nas cafeterías do Paseo Alcalde Blanco e na finca de Briz. Sen embargo, a realidade é que estas instalacións non están dispoñibles todo o tempo e non son accesibles para todas as persoas.

O BNG, cunha actitude construtiva, propuxo realizar unha proba inicial cunha unidade, comprometéndose a instalar unha segunda se a experiencia resultaba positiva. Desafortunadamente, esta suxestión foi rexeitada de forma contundente polo PP. Este rexeitamento levanta cuestións fundamentais sobre a priorización do posible comportamento incívico duns poucos sobre os dereitos e necesidades da maioría da veciñanza de Marín.

A Real Academia Galega define o "civismo" como "a calidade do cidadán que cumpre cos seus deberes e responsabilidades como tal". Felizmente, a inmensa maioría da nosa cidadanía amosa comportamentos cívicos, mentres que os casos incívicos son a excepción. Non podemos deixar que a preocupación por actitudes incívicas se sobrepoña ás necesidades e dereitos da comunidade.

A preocupación manifestada polo PP sobre posibles actos incívicos e vandalismo nos baños autolimpábeis reflicte unha desconfianza nas medidas de seguridade incorporadas nestas instalacións modernas. Con todo, non debemos permitir que esta inquedanza obstaculice as melloras necesarias para a nosa comunidade. A proposta de limitar o progreso por temor a comportamentos negativos podería levarnos a decisións que non aborden axeitadamente os desafíos. Por exemplo, se algunhas plantas desaparecen ocasionalmente dos xardíns e maceteiros, non deberíamos deixar de plantalas; se algúns contedores de recollida de lixo son danados por individuos irresponsables, non deberíamos retirar todos para evitar que os danen; e se hai vehículos que impactan contra os bolardos de protección para os peóns, non deberíamos deixar de instalalos. É responsabilidade da administración local garantir o mantemento e coidado dos bens públicos municipais, incluídos estes baños, e é crucial apoiar solucións que enfoquen directamente o comportamento incívico mentres continuamos mellorando as nosas instalacións e servizos para o benestar colectivo da veciñanza.

En definitiva, a posición do PP, baseada nunha resistencia infundada, parece priorizar os posibles actos incívicos duns poucos sobre os dereitos e necesidades da maioría dos cidadáns de Marín. O BNG continuará traballando para propoñer solucións que melloren a calidade de vida da nosa comunidade, a pesar das adversidades. Como dixo o poeta Robert Lee Frost, "Dous camiños bifurcaron nun bosque e eu tomei o menos transitado. E iso cambiouno todo." Creemos que é hora de tomar ese camiño menos transitado para lograr un cambio significativo.

Desmitificando os argumentos do rexeitamento do PP aos aseos autolimpábeis