O BNG solicita ao goberno municipal que atenda a reiterada demanda de seguridade viaria da veciñanza de Sobreiras (O Campo)

Lucia Santos, foto muy buena para noticias.jpg
Lucía Santos, Portavoz Municipal BNG Marín

Por outra banda, Lucía Santos solicitou tamén o cambio de ubicación dun bo número de contedores que en moitas ocasións están pegados ás marquesiñas en diferentes lugares das parroquias de Marín.

O BNG solicita ao goberno municipal que atenda a reiterada demanda de seguridade viaria da veciñanza de Sobreiras (O Campo)

A Portavoz Municipal do BNG, Lucía Santos, solicitou no Pleno celebrado onte que o goberno municipal atenda a reiterada demanda da veciñanza de Sobreiras (O Campo), que leva máis de dous anos denunciando a escasa visibilidade dun cruce.

O deseño da estrada dificulta a circulación dos vehículos neste lugar, mais a colocación de varios contedores próximos ao mesmo non fan senón complicar aínda máis a visibilidade na zona, co conseguinte risco para o tráfico rodado e para as persoas.

Desde o BNG consideramos que esta demanda veciñal debe ser resolta no menor tempo posíbel de cara a evitar situacións non desexábeis, polo que solicitamos que se atenda a demanda da veciñanza de afastar uns metros os contedores do cruce e a colocación dun espello, medidas que aumentarían a visibilidade e diminuiría dun xeito importante o risco de accidentes.

Desde o BNG cremos que unha demanda de mellora da seguridade viaria de tan sinxela solución como a que presenta a veciñanza de Sobreiras non pode agardar dous anos, polo que lamentamos o escaso interese do goberno municipal do PP en dar resposta a este problema e agardamos que se solucione antes de que haxa que lamentar algún accidente. 

Por outra banda, Lucía Santos solicitou tamén o cambio de ubicación dun bo número de contedores que en moitas ocasións están pegados ás marquesiñas en diferentes lugares das parroquias de Marín.

O BNG solicita ao goberno municipal que atenda a reiterada demanda de seguridade viaria da veciñanza de Sobreiras (O Campo)