O BNG celebra a rectificación lingüística no castro da Subidá

lucia
Lucía Santos, Portavoz Municipal do BNG de Marín

Lucía Santos afirma que “nos gustaría que tamén se corrixiran as actuacións realizadas no castro, mais dende o BNG celebramos a rectificación que se vai levar a cabo no relacionado coa lingua.”

O BNG celebra a rectificación lingüística no castro da Subidá

O pasado 23 de abril, Lucía Santos, Portavoz Municipal do BNG de Marín, solicitou á Presidencia da Deputación de Pontevedra a substitución dos paneis informativos que foron colocados no Castro de A Subidá, nos que se mostra a información do castro en lingua castelá na parte dianteira dos paneis e pola parte traseira, totalmente oculta e inaccesíbel, atópase a información nos idiomas galego e inglés.

Ante esta absoluta falta de respecto ao idioma galego, o Deputado delegado de Réxime Interior, Economía, Facenda e ORAL, Carlos López Font, recoñeceu o grave erro cometido e dende a Deputación de Pontevedra deu traslado ao Ministerio de Fomento quen, en convenio coa Deputación, levou a cabo o proxecto de restauración e musealización no Castro de A Subidá, para a retirada e posterior reposición dos paneis informativos co idioma galego ocupando o espazo que merece a lingua propia de Galiza.

Ademais disto, Lucía Santos volveu manifestar á Deputación de Pontevedra que “as obras realizadas no Castro de A Subidá no denominado proxecto Trazas de Pontevedra I, supuxeron actuacións invasivas e pouco respectuosas co xacemento, modificando a imaxe coa utilización de elementos como formigón, enlousado no chan arredor do castro, bancos de pedra serrada con gravado da palabra “look” ou o axardinamento da ladeira do monte, accións que pouco teñen que ver coa restauración do castro e a súa contorna.”

A Portavoz Municipal do BNG de Marín define as actuacións levadas a cabo no castro como “un completo despropósito, tanto o que se refire aos traballos no propio castro como o desprezo á lingua galega nos paneis informativos, incumprindo a lei de normalización lingüística.”

“Gustarianos que tamén se corrixiran as actuacións realizadas no castro, mais dende o BNG celebramos a rectificación que se vai levar a cabo no relacionado coa lingua”, remata Lucía Santos. 

O BNG celebra a rectificación lingüística no castro da Subidá