O BNG amosa preocupación por uns orzamentos de Marín 2024 afastados da realidade

Lucía Santos
Lucía Santos

Desde o BNG, comprometémonos a seguir traballando incansablemente para defender os intereses e benestar da comunidade de Marín, esixindo unha xestión municipal que poña ás persoas no centro das súas políticas e decisións

O BNG amosa preocupación por uns orzamentos de Marín 2024 afastados da realidade

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Marín alza a voz en resposta aos orzamentos municipais propostos para o ano 2024, ascendentes a 16.342.099,05 euros, e evidencia a súa profunda preocupación pola xestión e as prioridades reflectidas polo goberno local do Partido Popular (PP).

O incremento orzamentario de 1.091.169,3‬0 €, equivalente a un 7,15% respecto ao ano anterior, non contempla unha estratexia clara para abordar os retos socioeconómicos de Marín, nin reflicte unha intención de incrementar o investimento en áreas críticas para o desenvolvemento comunitario. Máis aínda, a falta de previsións para novos créditos e o aumento dos ingresos baseado en estimacións tributarias sen o debido respaldo técnico suscitan dúbidas sobre a sustentabilidade e realismo destas cifras.

A aplicación de beneficios fiscais, que resulta nunha rebaixa de 383.504,10 € na recadación, merece unha análise detallada para garantir que contribúan de maneira efectiva ao benestar social e ao dinamismo económico, incorporando criterios de progresividade que beneficien ás franxas máis vulnerables da poboación. A elevada taxa de desemprego entre as mulleres 61% do paro rexistrado en Marín en 2023 eran mulleres), especialmente aquelas maiores de 45 anos (421 mulleres fronte a 230 homes) reflicte unha grave falla no compromiso do goberno local coa igualdade de oportunidades e a inclusión social. Estas cifras non só representan unha crise económica, senón tamén unha crise de xustiza social que este orzamento non só non pretende resolver, senón que, pola contra, parece agravar. A falta de medidas concretas para abordar este e outros problemas sociais reflicte unha preocupante desconexión coas realidades e necesidades da cidadanía.

Ademais, o incremento dos gastos correntes, particularmente nos gastos financeiros e de persoal, evidencian unha tendencia á insuficiencia orzamentaria para afrontar as demandas básicas e as necesidades de investimento real que urxen na nosa infraestrutura e servizos públicos. Isto, xunto coa ausencia de novos proxectos de investimento significativos e un inexistente aumento nas transferencias de capital (de 0,54%), destaca unha falta de compromiso coa mellora da calidade de vida da veciñanza en Marín.

A negativa inicial a implicarse no Plan Máis Provincia da Deputación de Pontevedra para a adquisición do edificio Pais-Baladrón e a cuestionable xestión de proxectos como a reforma da Torre do Reloxo, son exemplos claros dunha falta de visión e liderado que non só afecta ao desenvolvemento presente, senón tamén ao futuro da nosa vila.

Fronte a esta situación, o BNG esixe unha revisión profunda e un reorientación dos orzamentos municipais de 2024, con especial enfoque en:

  • Aumentar a participación cidadá no proceso orzamentario para garantir que se reflexen as necesidades reais da poboación.

  • Priorizar o investimento en áreas que promovan o desenvolvemento económico e social sustentable de Marín, especialmente aquelas que aborden a desigualdade e fomenten a inclusión.

  • Mellorar a transparencia e a eficacia na xestión dos recursos municipais, asegurando que os orzamentos se axusten á realidade socioeconómica da vila e se executen de maneira efectiva.

Desde o BNG, comprometémonos a seguir traballando incansablemente para defender os intereses e benestar da comunidade de Marín, esixindo unha xestión municipal que poña ás persoas no centro das súas políticas e decisións. O futuro de Marín require unha visión estratéxica, valente e renovada que só pode alcanzarse cun verdadeiro compromiso coa participación, a transparencia e a xustiza social. Ademais, queremos expresar o noso sincero agradecemento ao persoal técnico do Concello de Marín pola súa dedicación e esforzo continuado para levar adiante toda a documentación relacionada cos orzamentos, a pesar das dificultades que supón a existencia de vacantes en áreas críticas como Secretaría, Intervención e Tesourería.

O BNG amosa preocupación por uns orzamentos de Marín 2024 afastados da realidade